Mustningen kräver förstås äpplen. Se sidan om Äpplen och must! Musten kommer att smaka som äpplena. 

mustning 01JPG

Äpplena hälls ner i ett stort vattenbad för en sista sköljning. De bör förstås vara hyfsat rena redan innan, de får inte vara ruttna eller mögliga, men lite bruna fläckar, fallskador, stjälkar och blad gör inget.

mustning 05JPG   mustning 07JPG

Från karet efter sköljningen förs frukten med en stor skruv upp i ett torn till malningsenheten som är utrustad med ett rivjärn. Kvarnmusteriets kvarn helt enkelt! Ur den åker den rårivna äppelmassan ner i bandpressen.

mustning 06JPG   

Bandpressen är musteriets hjärta. Från en behållaren under rivjärnet matas den rivna frukten ner på ett band, en matta, på vilket fruktmoset transporteras runt mellan 10 valsar varvid saften pressas ur. Nedan ser man det pressade fruktköttet på den blå mattan, genom vars porer frutksaften rinner ner till ett uppsamlingstråg och det torra köttet skrapas av närmast nederst i bild.

mustning 06bjpg

Fruktsaften rinner genom mattans porer till ett tråg under valsarna och vidare ner till ett större kar vid sidan om bandpressmaskinen. Det finns en sil över detta kar som gör första filtreringen av grövre partiklar och skum.

   mustning 24JPG

mustning 11JPG

Från karet vid bandpressen pumpas per automatik musten via ett filter till en av två stora tankar, vilka rymmer vardera 550 liter. Det krävs alltså ganska mycket äpplen för att fylla upp en sådan tank - ca 750 kg. När man är klar med en kunds äpplen, kopplas slangarna om så att nästa kund får sin must i nästa tank. Vi är alltså noggranna med att man ska få sin egen must, förutom om kvantiterna är väldigt små.

mustning 02JPG   mustning 23JPG

När pressning av ett parti är klart, börjar fas två i processen. Från tanken sugs musten in till de två pastöriseringsvärmarna, där den i två steg, mycket snabbt, värms upp till drygt 80° C. Därmed koagulerar proteinerna (precis som ägg), bakterier och ohälsosamma mikroorganismer dödas och jäsning av fruktsaften förhindras. Alltså är pastöriseringen förutsättningen för lång hållbarhet av musten. Det är hett vatten i rörslingor som värmer musten stegvis på ca en halv minut. Ytan är stor, men vattnet håller bara ca 84°, alltså fyra grader varmare än resultatet i musten. Detta gör att musten med smaker och näringsämnen inte bränner, så som den kan göra om man skulle värma den i en kastrull på spisen med kanske 200° i botten. 

Uppvärmningen av musten kräver mycket energi, men genom att vi har ett vattenkraftverk under musteriet, har vi vår egen närproducerade ström och slipper fossila bränslen (gas, olja) vilket många andra musterier använder.

mustning 04JPG

Från pastöriseringen pumpas nu den varma musten till förpackningsstationen. Den landar där i en tank över förpackningsdelen. Plastpåsarna fästs i en hållare och genom en knapptryckning rinner rätt mängd fruktjuicen ner i påsen. Korken med kranen sätts på och påsen lyfts bort. Musten är fortfarande het. Det är viktigt att musten håller sin höga temperatur hela flödet, då även påsen och korken ska pastöriseras, plus att man får vacuum i påsen när den svalnar.

Man har en helt sluten hantering av musten från uppvärmning tills att den är förpackad i påsarna, vilket garanterar hygien och att den förblir fler från bakterier. Efter sköljning läggs påsarna åt sidan för att stoppas ner i boxarna.

mustning 15JPG

mustning 17JPG


Till slut återstår bara att ställa fram bag-in-boxen och njuta av sin egen äppelmust!


mustning 20JPG