Äppelmusteri och kafé i Harakers Kvarn

Kafé helger 11:00-17:00 samt alltid när mustning pågår

2019-08-19

Denna vecka 34 är kaféet öppet lördag och söndag, den 24 och 25 augusti, kl. 10:00-17:00.

Framledes är kaféet alltid öppet helger 11-17, men även andra tider då bokade mustningar sker, vilket annonseras på våra medier i början av varje vecka.

2019-08-17

Mustningssäsongen är igång!

Tider finns att boka via sidan Boka tid - eller gröna knappen uppe i startbilden!

Kaféet kommer att vara öppet alla dagar då bokade mustningar sker. Kalender för dessa tider läggs ut vecka för vecka. 


cbede1f1-01cc-41fe-990d-8473d28efe04jpg


2019-07-23

Vårt kafé är öppet lördagar och söndagar 11:00 - 17:00. 

Där serveras kaffe, té, smörgåsar på hembakt tornedalsbröd, samt olika bakverk som alltid är hembakta och därför varierar i typ och antal. I allmänhet finns även scones, pannkakor och glass, samt smoothies. Vi håller ett mindre urval av glutenfria alternativ (dock ej hembakta).

När mustningssäsongen drar igång, kommer kafétiderna utökas i takt med all tid för mustproduktion.

Vägbeskrivning
Vi ber er vänligen tänka på att det finns tamdjur och barn längs vägen och därför hålla ner hastigheten när ni närmar er kvarnen förbi småhus och tomter.

2019-07-23

Bokningstjänsten för mustning är öppen!

  • Man måste boka tid för mustning, vi tar inte drop-in.
  • Mustning tar ca 1 timme, som kan spenderas i vårt kafé, trädgården eller runt omgivningarna. Vill man komma senare och hämta sin must går det också bra.
  • Man erhåller must från era egna äpplen, förutsatt att man lämnat in minst ca 50 kg (motsvarande ca 5 papperskassar), pastöriserad och förpackad i bag-in-box. Läs mer här!
  • Minst ca 50 kg (ca 5 papperskassar) äpplen för att få must från sina egna äpplen.
  • Priser: 90 kr per 3-liters resp 115 kr per 5-liters bag-in-box.Hantering av personuppgifter

Personuppgifter hanteras enligt GDPR's riktlinjer. Endast de uppgifter som är inmatade av kunden själv - eller på dennes begäran - kvarstår i vårt kundregister. Vi lägger aldrig in andra uppgifter, t.ex. av personlig karaktär. Lagring av personavgifter grundar sig på det sjunde alternativet enligt GDPR, nämligen "Intresseavvägning", där intresset är att kunna ge rätt service till kunden är huvudsaken. Kunder kan alltid begära ut information om de uppgifter vi har lagrade och kan även begära att dessa raderas.  Bergslagsmusterier AB är personuppgiftsansvarig och tillser därmed att behandlingen av personuppgifter sker i enlighet med dataskyddsförordningens samtliga bestämmelser samt har generellt ansvar att, utifrån de integritetsrisker som finns med behandlingen, genomföra lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa och kunna visa att behandlingen utförs i enlighet med dataskyddsförordningen. Detta innebär bl.a. att förhindra obehörigt tillträde till administrationsmiljön för databasen.

Bokadirekt.se är personuppgiftsbiträde, dvs. den organisation som tekniskt hanterar databasen i sina servrar. För personuppgiftsbiträdet gäller numera samma skyldigheter som för personuppgiftsansvarig, till exempel kraven på att föra register över behandlingar, att säkerställa en lämplig säkerhetsnivå och att i vissa fall utse ett dataskyddsombud.