SÄSONGEN BÖRJAR 2023
den 19 augusti till 29 oktober

Ingen inflation på musteriet samma priser som 2022

3 l bag in box, á 99 kr/st 

Ta med minst 5 papperskassar med äpplen
Övre gräns är väl en släpvagn 

Från bokad tid är DINA EGNA äpplen mustade och klara inom 1 timme


Boka tid för mustning

Här kan man även klicka för att komma till bokningssidan.
BOKA TID!
På bokningssidan ser man lediga tider, dessa kan avvika från ordinarie öppettider men kaféet är öppet när tider finns att boka.
ÖPPETTIDER ÄR:
Lördagar och söndagar från 19/8- 29/10 : 11:00-16:00
UNDER SÄSONG HÅLLER VI MUSTERIET ÖPPET DE DAGAR SOM VI HAR BOKNINGAR!Öppettiderna utökas dagligen och målet är att ha öppet tisdag till söndag.

Mustning av egna äpplen!

Välkomna till Harakers Kvarnmusteri, där Ni kan få era äpplen mustade och returnerade i bag-in-box inom en timma. 
Man får alltid must av sina egna äpplen.  Musten innehåller inga tillsatser. Musten pastöriseras (värms upp) för hållbarhet i minst ett år i rumstemperatur. När boxen är öppnad är hållbarheten minst en månad i kylskåp, men så länge man inte suger in luft, mycket längre, även i rumstemperatur.

 Normalt får man ut ca 70 %, dvs drygt 10 st 3-liters boxar på 50 kg äpplen.
Vi behöver minst 50 kg (ca 5 papperskassar) för att göra en bra separation, hålla bra kvalitet och uppvärmning. Mindre mängder kan vi ta emot men då får man 5 kr/kg i kassarabatt när man köper färdig must.

Under september och oktober kommer vi erbjuda att köpa goda höst och vinteräpplen för 5 kr/kg. Mer info kommer.
 
I väntan på musten kan man fika i vårt kafé som är öppet under all tid med bokade mustkunder, har vi öppet för fika, oavsett om man har äpplen eller inte, vi försöker i bästa möjliga mån ha äppelmust till försäljning, med reservation för slutsålt.

Hantering av personuppgifter

Personuppgifter hanteras enligt GDPR's riktlinjer. Endast de uppgifter som är inmatade av kunden själv - eller på dennes begäran - kvarstår i vårt kundregister. Vi lägger aldrig in andra uppgifter, t.ex. av personlig karaktär. Lagring av personavgifter grundar sig på det sjunde alternativet enligt GDPR, nämligen "Intresseavvägning", där intresset är att kunna ge rätt service till kunden är huvudsaken. Kunder kan alltid begära ut information om de uppgifter vi har lagrade och kan även begära att dessa raderas.  Bergslagsmusterier AB är personuppgiftsansvarig och tillser därmed att behandlingen av personuppgifter sker i enlighet med dataskyddsförordningens samtliga bestämmelser samt har generellt ansvar att, utifrån de integritetsrisker som finns med behandlingen, genomföra lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa och kunna visa att behandlingen utförs i enlighet med dataskyddsförordningen. Detta innebär bl.a. att förhindra obehörigt tillträde till administrationsmiljön för databasen.

Bokadirekt.se är personuppgiftsbiträde, dvs. den organisation som tekniskt hanterar databasen i sina servrar. För personuppgiftsbiträdet gäller numera samma skyldigheter som för personuppgiftsansvarig, till exempel kraven på att föra register över behandlingar, att säkerställa en lämplig säkerhetsnivå och att i vissa fall utse ett dataskyddsombud.