MUSTERIET ÖPPET TILL 30 OKTOBER  

Allt är tillbaka till det normala. Välj mellan
3 l bag in box, á 99 kr/st eller
5 l bag in box, á 119 kr/st
Ta med minst 5 papperskassar med äpplen
Övre gräns är väl en släpvagn 
NU HAR VI INGEN MER MÖJLIGHET ATT KÖPA FRUKT FÖR IÅR


Boka tid för mustning

Här kan man även klicka för att komma till bokningssidan.
BOKA TID!
På bokningssidan ser man lediga tider, dessa kan avvika från ordinarie öppettider men kaféet är öppet när tider finns att boka.
ÖPPETTIDER ÄR:
Lördagar och söndagar från 13/8- 30/10 : 11:00-16:00
UNDER SÄSONG HÅLLER VI MUSTERIET ÖPPET DE DAGAR SOM VI HAR BOKNINGAR!Öppettiderna utökas dagligen och målet är att ha öppet tisdag till söndag.
Lördag söndag: Alltid öppet
Onsdag: Under försäsong och slutet av säsongen, SMS 070-3256357 för öppettid obokad.
Torsdag: När onsdag är bokad, högsäsong i mitten av september
Tisdag: När torsdag är bokad, högsäsong i mitten av september
Fredag: Sällan folk vill komma på fredagar men kommer öppnas i mån av äpplen. Mustning av egna äpplen!

Välkomna till Harakers Kvarnmusteri, där Ni kan få era äpplen mustade och returnerade i bag-in-box inom en timma. 
Man får alltid must av sina egna äpplen.  Musten innehåller inga tillsatser. Musten pastöriseras (värms upp) för hållbarhet i minst ett år i rumstemperatur. När boxen är öppnad är hållbarheten minst en månad i kylskåp, men så länge man inte suger in luft, mycket längre, även i rumstemperatur.

Vi har två storlekar på boxarna, 3-liters för 99 kr från och med 29 september och 5-liters för 119 kr. Normalt får man ut ca 70 %, dvs drygt 10 st 3-liters på 50 kg äpplen.
Vi behöver minst 50 kg (ca 5 papperskassar) för att göra en bra separation, hålla bra kvalitet och uppvärmning. Vi tar självklart emot även lite mindre mängder, men då kan vi inte garantera att man får enbart egen  frukt, utan det kan krävas blandning av andra äpplen för att kunna hantera dem i maskineriet.

När säsongen över och vi har inte möjlighet att köpa in mer äpplen för iår!
 
I väntan på musten kan man fika i vårt kafé som är öppet under all tid med bokade mustkunder, har vi öppet för fika, oavsett om man har äpplen eller inte, vi försöket i bästa möjliga mån ha äppelmust till försäljning, med reservation för slutsålt.

Hantering av personuppgifter

Personuppgifter hanteras enligt GDPR's riktlinjer. Endast de uppgifter som är inmatade av kunden själv - eller på dennes begäran - kvarstår i vårt kundregister. Vi lägger aldrig in andra uppgifter, t.ex. av personlig karaktär. Lagring av personavgifter grundar sig på det sjunde alternativet enligt GDPR, nämligen "Intresseavvägning", där intresset är att kunna ge rätt service till kunden är huvudsaken. Kunder kan alltid begära ut information om de uppgifter vi har lagrade och kan även begära att dessa raderas.  Bergslagsmusterier AB är personuppgiftsansvarig och tillser därmed att behandlingen av personuppgifter sker i enlighet med dataskyddsförordningens samtliga bestämmelser samt har generellt ansvar att, utifrån de integritetsrisker som finns med behandlingen, genomföra lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa och kunna visa att behandlingen utförs i enlighet med dataskyddsförordningen. Detta innebär bl.a. att förhindra obehörigt tillträde till administrationsmiljön för databasen.

Bokadirekt.se är personuppgiftsbiträde, dvs. den organisation som tekniskt hanterar databasen i sina servrar. För personuppgiftsbiträdet gäller numera samma skyldigheter som för personuppgiftsansvarig, till exempel kraven på att föra register över behandlingar, att säkerställa en lämplig säkerhetsnivå och att i vissa fall utse ett dataskyddsombud.