Säsongen är åter ÖPPEN, välkomna in på fika fram till 31/10

Då är vi igång igen tisdag till söndag 11-16, ökade öppettider när äpplena kommer.
Till alla nya och gamla kunder önska gänget på Harakers Kvarnmusteri alla välkomna in till oss. 
Kosnstgalleri, trädgårsdspel, hemtrevlig känsla och klassiska husmorskakor och goda smörgåsar! 

Mustning av egna äpplen!

Välkomna till Harakers Kvarnmusteri, där Ni kan få era äpplen mustade och returnerade i bag-in-box inom en timma. 
Man får alltid must av sina egna äpplen.  Musten innehåller inga tillsatser. Musten pastöriseras (värms upp) för hållbarhet i minst ett år i rumstemperatur. När boxen är öppnad är hållbarheten 1 månad i kylskåp, men så länge man inte suger in luft, mycket längre, även i rumstemperatur.

Vi har två storlekar på boxarna, 3-liters för 90 kr och 5-liters för 110 kr. Normalt får man ut ca 70 %, dvs drygt 10 st 3-liters på 50 kg äpplen.
Vi behöver minst 50 kg (ca 5 papperskassar) för att göra en bra separation, hålla bra kvalitet och uppvärmning. Vi tar självklart emot även lite mindre mängder, men då kan vi inte garantera att man får enbart egen  frukt, utan det kan krävas blandning av andra äpplen för att kunna hantera dem i maskineriet.

I väntan på musten kan man fika i vårt kafé. Kaféet är öppet tisdag-söndag 11:00-16:00, men även under all tid med bokade kunder, har vi öppet för fika, om än något reducerat sortiment om sent.


Hantering av personuppgifter

Personuppgifter hanteras enligt GDPR's riktlinjer. Endast de uppgifter som är inmatade av kunden själv - eller på dennes begäran - kvarstår i vårt kundregister. Vi lägger aldrig in andra uppgifter, t.ex. av personlig karaktär. Lagring av personavgifter grundar sig på det sjunde alternativet enligt GDPR, nämligen "Intresseavvägning", där intresset är att kunna ge rätt service till kunden är huvudsaken. Kunder kan alltid begära ut information om de uppgifter vi har lagrade och kan även begära att dessa raderas.  Bergslagsmusterier AB är personuppgiftsansvarig och tillser därmed att behandlingen av personuppgifter sker i enlighet med dataskyddsförordningens samtliga bestämmelser samt har generellt ansvar att, utifrån de integritetsrisker som finns med behandlingen, genomföra lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa och kunna visa att behandlingen utförs i enlighet med dataskyddsförordningen. Detta innebär bl.a. att förhindra obehörigt tillträde till administrationsmiljön för databasen.

Bokadirekt.se är personuppgiftsbiträde, dvs. den organisation som tekniskt hanterar databasen i sina servrar. För personuppgiftsbiträdet gäller numera samma skyldigheter som för personuppgiftsansvarig, till exempel kraven på att föra register över behandlingar, att säkerställa en lämplig säkerhetsnivå och att i vissa fall utse ett dataskyddsombud.