Äppelmusteri & sommarkafé

Scrolla ner på sidan för mer information

2019-06-17

Den 26:e, 27:e och 28:e juni kommer åter Friteatern till oss för en föreställning.

Föreställningen heter heter "Den långa vägen till nu" och det går att läsa mer om den här!

Förköp biljett kan ske via Swish till Friteatern 123 21 27 496 eller förboka via sms eller telefon till 070 543 31 43.
Biljetterna kostar vid förköp eller förbokning senast dagen före 190 kr. Ev. resterande biljetter säljes vid entrén för 220 kr.

Kvarnmusteriet erbjuder pausförfriskning av lättare slag, som måste förbokas vilket kan göras här!2019-06-12

Just nu pågår utökning av utrymme, renovering, förbättringsåtgärder på en rad åtgärder, både synliga och ej synliga - inte minst efter förra rekordsäsongens erfarenheter. Dessutom planeringsarbete för bättre struktur och kvalitet.

Därför dröjer det ännu några veckor innan vi är redo att öppna kaféet, som förstås kommer att fungera fullt ut under mustningssäsongen. Information efterhand lägger vi ut här samt på Facebook och Instagram.

Vissa mindre bokningar kan vi dock ta under resan, gällande abonnemang av kaféet; vänligen kontakta oss i så fall.

Tapetenjpg

Dammenjpg

2019-05-29

Vi söker medarbetare till musteriet under augusti - oktober. Läs mer här!

Hantering av personuppgifter

Personuppgifter hanteras enligt GDPR's riktlinjer. Endast de uppgifter som är inmatade av kunden själv - eller på dennes begäran - kvarstår i vårt kundregister. Vi lägger aldrig in andra uppgifter, t.ex. av personlig karaktär. Lagring av personavgifter grundar sig på det sjunde alternativet enligt GDPR, nämligen "Intresseavvägning", där intresset är att kunna ge rätt service till kunden är huvudsaken. Kunder kan alltid begära ut information om de uppgifter vi har lagrade och kan även begära att dessa raderas.  Bergslagsmusterier AB är personuppgiftsansvarig och tillser därmed att behandlingen av personuppgifter sker i enlighet med dataskyddsförordningens samtliga bestämmelser samt har generellt ansvar att, utifrån de integritetsrisker som finns med behandlingen, genomföra lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa och kunna visa att behandlingen utförs i enlighet med dataskyddsförordningen. Detta innebär bl.a. att förhindra obehörigt tillträde till administrationsmiljön för databasen.

Bokadirekt.se är personuppgiftsbiträde, dvs. den organisation som tekniskt hanterar databasen i sina servrar. För personuppgiftsbiträdet gäller numera samma skyldigheter som för personuppgiftsansvarig, till exempel kraven på att föra register över behandlingar, att säkerställa en lämplig säkerhetsnivå och att i vissa fall utse ett dataskyddsombud.