Äppelmusteri & kafé

Scrolla ner på sidan för mer information

2019-03-19

Vi öskar god fortsättning på det nya året.  Bokningstjänsten är f.n. stängd, men kommer att öppna när sommaren närmar sig.

2018-11-02

Mustningen  avslutad för säsongen.
Vi vill tacka alla våra trevliga kunder och gäster den gångna, fantastiska mustnings- och kafésäsongen. Vi är glada för alla härliga bemötanden, vänliga kommentarer på våra sociala medier, roliga och inspirerande möten med positiva människor. Så mycket vi har upplevt och massor har vi lärt. Vi vill också tacka vår hastigt inkörda och kämpande personal, fina grannar, släkt och vänner som givit oss ovärdeligt stöd. Fortsätt gärna att följa oss på våra medier, en och annan information fortsätter att publiceras.  Om inte förr, så väl mött kommande säsong.
Vänligen
Anton och Peter.
Se även https://www.facebook.com/Kvarnmusteriet/ Hantering av personuppgifter

Personuppgifter hanteras enligt GDPR's riktlinjer. Endast de uppgifter som är inmatade av kunden själv - eller på dennes begäran - kvarstår i vårt kundregister. Vi lägger aldrig in andra uppgifter, t.ex. av personlig karaktär. Lagring av personavgifter grundar sig på det sjunde alternativet enligt GDPR, nämligen "Intresseavvägning", där intresset är att kunna ge rätt service till kunden är huvudsaken. Kunder kan alltid begära ut information om de uppgifter vi har lagrade och kan även begära att dessa raderas.  Bergslagsmusterier AB är personuppgiftsansvarig och tillser därmed att behandlingen av personuppgifter sker i enlighet med dataskyddsförordningens samtliga bestämmelser samt har generellt ansvar att, utifrån de integritetsrisker som finns med behandlingen, genomföra lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa och kunna visa att behandlingen utförs i enlighet med dataskyddsförordningen. Detta innebär bl.a. att förhindra obehörigt tillträde till administrationsmiljön för databasen.

Bokadirekt.se är personuppgiftsbiträde, dvs. den organisation som tekniskt hanterar databasen i sina servrar. För personuppgiftsbiträdet gäller numera samma skyldigheter som för personuppgiftsansvarig, till exempel kraven på att föra register över behandlingar, att säkerställa en lämplig säkerhetsnivå och att i vissa fall utse ett dataskyddsombud.