Äppelmusteri och kafé i Harakers Kvarn

Säsongen 2020

Kafésäsongen igång!

Nu har vi öppnat vårt kafé igen. Varje dag utom måndagar kommer vi att ha öppet för en fika mellan 11:00 och 16:00.

Se mer på sidan Kaféet!

Självklart har vi tanke på Coronaviruset, vi utnyttjar våra stora ytor såväl ute som inne för att kunna hålla avstånd.

Vårt bokningssystem nu igång. Välkomna att boka tider för mustning fr.o.m. 15 augusti.
Vi höjer inte priserna i år utan stannar på 90 kr per bag-in-box á 3 liter resp. 110 kr per bag-in-box á 5 liter.
Vi erbjuder 10 % rabatt om bokning är utförd senast 31 juli (vänligen medtag då bokningsbekräftelse).

Vi har ingen begränsning på mängd inlämnade äpplen varken upp eller ner. Små mängder kan dock komma att särbehandlas och blandas med andras äpplen. För separation med hög grad av egna äpplen i musten är det alltid bäst med från ca 5 papperskassar (eller 4 IKEA-kassar) och uppåt. Läs mer här!

För vår planerings skull vore vi väldigt tacksamma om vi via e-post eller våra medier får lite information om hur ni har det i äppelträden, om Ni har någon prognos på hur säsongen kan komma att se ut.

Välkomna snart och trevlig fortsatt sommar önskar vi er!
Hantering av personuppgifter

Personuppgifter hanteras enligt GDPR's riktlinjer. Endast de uppgifter som är inmatade av kunden själv - eller på dennes begäran - kvarstår i vårt kundregister. Vi lägger aldrig in andra uppgifter, t.ex. av personlig karaktär. Lagring av personavgifter grundar sig på det sjunde alternativet enligt GDPR, nämligen "Intresseavvägning", där intresset är att kunna ge rätt service till kunden är huvudsaken. Kunder kan alltid begära ut information om de uppgifter vi har lagrade och kan även begära att dessa raderas.  Bergslagsmusterier AB är personuppgiftsansvarig och tillser därmed att behandlingen av personuppgifter sker i enlighet med dataskyddsförordningens samtliga bestämmelser samt har generellt ansvar att, utifrån de integritetsrisker som finns med behandlingen, genomföra lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa och kunna visa att behandlingen utförs i enlighet med dataskyddsförordningen. Detta innebär bl.a. att förhindra obehörigt tillträde till administrationsmiljön för databasen.

Bokadirekt.se är personuppgiftsbiträde, dvs. den organisation som tekniskt hanterar databasen i sina servrar. För personuppgiftsbiträdet gäller numera samma skyldigheter som för personuppgiftsansvarig, till exempel kraven på att föra register över behandlingar, att säkerställa en lämplig säkerhetsnivå och att i vissa fall utse ett dataskyddsombud.