Hitta till Harakers Kvarn ett par mil norr om Västerås

Med bil kör man från Västerås mot Skultuna. Efter Skultuna centrum svänger man höger på Tibblevägen, det är skyltat Haraker 7. Strax före Harakers kyrka finns skyltning vänster mot Harakers Kvarn, Abelsberg och en skylt Äppelmusteri. Väl inne på lilla vägen svänger man efter ca 30 meter åt höger. Något hundratal meter senare finns åter en skylt mot Harakers Kvarn 1, vänster. Följ den vägen ca 800 meter och röda kvarnbyggnaden dyker upp rakt fram.
OBS! Det finns längs sista grusvägen tomter och hus med barn, husdjur osv - så vänligen håll ner farten och håll uppsikt.